תכנית למצטיינים בדגש מחקרי

 

תכנית לימודים זו מיועדת לסטודנטים מצטיינים המתעניינים במחקר. התכנית מקנה ידע מקיף בתחומים הטכנולוגיים והמדעיים בהם עוסקת הפקולטה (אלקטרוניקה, מחשבים ותקשורת), וכן מקנה כלים וגישה מחקרית לקראת תפקידי מחקר ופיתוח מתקדמים בתעשייה ומחקר טכנולוגי-מדעי בלימודים לתארים גבוהים.
עיקרי התכנית:
  • סטודנטים בתכנית ילמדו 10 נ"ז מלימודי מוסמכים מעבר לתכנית הרגילה, שייחשבו להם ללימודי מוסמכים בפקולטה אם וכאשר ימשיכו את לימודיהם. כמו כן, עליהם לבצע פרויקט מחקרי במסגרת קורס "נושא אישי למצטיינים" בהיקף של 3 נ"ז. בנוסף, יוכלו המשתתפים להתאים לעצמם קבוצת התמחות למצטיינים (אחת) בהנחיה אישית של חבר סגל, דבר שיאפשר להם בניית תוכנית לימודים גמישה.
  • בשנתיים הראשונות ללימודים, הסטודנטים יונחו ע"י חבר הסגל העומד בראש התכנית. בשנה השלישית ללימודים יותאם מנחה אישי מקרב חברי הסגל בהתאם לתחום העניין.
  • על-מנת להישאר בתוכנית, יצטרכו הסטודנטים לשמור על הישגים מתאימים לאורך תקופת הלימודים.
  • כדי להיות זכאים לתעודת "בוגר מסלול המצטיינים בהנדסת חשמל בדגש מחקרי",  יהיו הסטודנטים חייבים לסיים את התואר בציון ממוצע של 88 לפחות. התעודה תזכה את הסטודנטים בקבלה אוטומטית לתואר שני בפקולטה להנדסת חשמל.
  • התוכנית מיועדת לסטודנטים במסלול להנדסת חשמל, הנדסת מחשבים והנדסת מחשבים ותכנה.
 
תנאי קבלה: בתחילת התואר, ועד לסוף הסמסטר הראשון: סכם קבלה של 92 לפחות וראיון. בהמשך, סטודנטים שאינם במסלול ושצברו פחות מ-100 נקודות יוכלו להצטרף (בתחילת שנה אקדמית) על סמך ממוצע ציוני קורסים של 90 לפחות, וראיון לפי הצורך. קבלת עתודאים לתכנית, טעונה אישור הצבא.
 
קבלת מלגה: "מלגות וינסנט" יינתנו על בסיס שנתי לסטודנטים מצטיינים על סמך הישגים. בשלב הקבלה לשנה א' תתאפשר קבלת מלגה לשנתיים לקבוצה קטנה של סטודנטים מצטיינים במיוחד. כמו כן, תהיה השתתפות בשכר לימוד.
 
הגשה: בכל שלב, על מנת להתקבל סטודנטים צריכים להגיש בקשה באמצעות הגשת מכתב לוואי על רצון להגיש מועמדות, קורות חיים ומסמכים תומכים, כגון המלצות ודיווחים על הישגים.
   
כתובתנו: הפקולטה להנדסת חשמל - מזכירות לימודי הסמכה
                  תכנית מצויינים באמ"ת
                  הטכניון, חיפה 32000

 

Back