תכניות לימודים

הפקולטה להנדסת חשמל (אלקטרוניקה, מחשבים, תקשורת) מקיימת תוכניות לימודים לתואר ראשון (מהנדס, B.Sc.) בהנדסת חשמל, בהנדסת מחשבים ותוכנה, בהנדסת חשמל-פיסקה (תואר משולב) ובהנדסת מחשבים וכן תוכניות לימודי מוסמכים לקראת תואר מגיסטר ודוקטור.

 צלם: יורם אור-חן

 

מבנה הלימודים - 

תוכניות הלימודים מתוכננות לארבע שנות לימוד בעומס ממוצע ובנויות בשלושה רבדים:

 • הרובד הראשון: הקנית ידע מעמיק במקצועות היסוד, מתמטיקה, פיסיקה ומחשבים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים יקדיש הסטודנט את מירב זמנו ללימוד המקצועות המדעיים הללו וכן לימוד תוכנה.
 • הרובד השני: מקצועות חובה וליבה פקולטיים. במקצועות אלו נחשף הסטודנט לכל אחד משטחי העיסוק של הנדסת חשמל ומחשבים. כך מובטח שידיעותיו של הבוגר תהיינה רחבות ולא מוגבלות לתחום צר. מקצועות אלו מקנים ידע בסיס בהתקנים ומעגלים אלקטרוניים, אותות ומערכות אנלוגיים וספרתיים ושדות אלקטרומגנטיים. כמן כן רוכש הסטודנט נסיון מעשי על ידי ביצוע ניסויים ופרויקטים מעבדתיים במגוון נושאים. הסטודנט נחשף למקצועות אלו בדרך כלל בסוף שנת הלימודים השניה ובשנת הלימודים השלישית.
 • הרובד השלישי: ברובד זה נמצאים מקצועות הבחירה הפקולטיים אשר מאורגנים בקבוצות התמחות. בכל קבוצה מתמחה הסטודנט בענף מוגדר של הנדסת חשמל, מחשבים, תוכנה או חשמל משולב פיסיקה.

במהלך לימודיו הסטודנט צובר נקודות על ידי השלמת קורסי החובה , הבחירה והמעבדות . רוב הקורסים מתקיימים פעמיים השנה (סמסטר אביב וחורף), ובכך מאפשרים גמישות רבה בבחירה וכן מונעים עיכובים בשל תלות בין מקצועות (רוב הקורסים דורשים מהסטודנט להשלים קורס בסיסי יותר, המכונה "קדם").

 

המסלול להנדסת חשמל -

מסלול הלימודים העיקרי של הפקולטה הוא המסלול להנדסת חשמל.  מטרת תכנית הלימודים היא הכשרת מהנדסים במגון תחומים, הבאים לידי ביטוי בקבוצות ההתמחות הבאות:  

 • רשתוצלם: יורם אור-חןת מחשבים
 • בקרה
 • תקשורת
 • מיקרואלקטרוניקה וננואלקטרוניקה
 • גלים, אופטיקה ותקשורת אופטית
 • מחשבים
 • אותות ומערכות ביולוגיים
 • עיבוד אותות ותמונות 

בתום לימודיהם יקבלו בוגרי המסלול תואר "מוסמך למדעים (.B.Sc) בהנדסת חשמל".

 

המסלול להנדסת מחשבים ותוכנה -

מטרת המסלול להנדסת מחשבים ותוכנה היא להוות מסגרת לימודית לתואר ראשון המכשירה בוגרים ששטח התמחותם הוא תכנון ובניית מערכות ממוחשבות ומחנכת מהנדסי מחשבים ותוכנה בעלי ידע רחב. דגש מיוחד יושם על גישה מערכתית המשלבת חומרה ותוכנה.
במקביל ובהמשך ללימודי החובה, נדרשים הסטודנטים לבחור שתיים מתוך שבע קבוצות ההתמחות הבאות:

 • רשתות מחשבים, מערכות מבוזרות ומבנה מחשבים
 • תורת התקשורת
 • עיבוד אותות ותמונות
 • מעגלים אלקטרוניים משולבים
 • בקרה ורובוטיקה
 • אלגוריתמים ויסודות החישוב
 • מערכות תוכנה, תכנות מתקדם ושפות תכנות

 בתום לימודיהם יקבלו בוגרי המסלול תואר "מוסמך למדעים (.B.Sc) בהנדסת מחשבים ותוכנה".

 

 תואר משולב בפיסיקה והנדסת חשמל ותוכנית "פסגות" למצטיינים -

רבות מהתעשיות עתירות הידע מקבלות לשורותיהן בברכה בוגרי טכניון בעלי השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיסיקה המשולבת בידע מדעי-טכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת, הנרכש במסגרת הלימודים בפקולטה להנדסת חשמל. התוכנית היא 4 שנתית ומיועדת לסטודנטים מצטיינים. 
במסגרת מקצועות הבחירה בחשמל יש להשלים לפחות שתי קבוצות התמחות שונות, מתוך קבוצות ההתמחות הבאות:

 • רשתות מחשבים צלם: יורם אור-חן
 • בקרה
 • תקשורת
 • מיקרואלקטרוניקה וננואלקטרוניקה
 • גלים אלקטרואופטיקה ותקשורת אופטית
 • מחשבים
 • אותות ומערכות ביולוגיים
 • עיבוד אותות ותמונות

התוכנית מובילה לתואר ראשון בפיסיקה (תלת-שנתי) ולתואר בהנדסת חשמל. 

 

המסלול להנדסת מחשבים -

מטרת המסלול להנדסת מחשבים היא להכשיר מהנדסים ששטח התמחותם הוא תכנון ובניית מערכות אלקטרוניות הכוללות מחשבים, ולחנך מהנדסי מחשבים בעלי ידע רחב בתוכנה ובחומרה. המסלול להנדסת מחשבים פועל במסגרת לימודים משותפת לפקולטה להנדסת חשמל ולפקולטה למדעי המחשב, ובכפיפות מלאה לשתי היחידות.
במקביל ובהמשך ללימודי החובה, נדרשים הסטודנטים לבחור בשתיים מתוך תשע קבוצות ההתמחות הבאות:

 • רשתות מחשבים, מערכות מבוזרות ומבנה מחשבים
 • תורת התקשורת
 • אלגוריתמים, צפינה, קריפטוגרפיה וסיבוכיות
 • עיבוד אותות ותמונות
 • מערכות נבונות
 • מעגלים אלקטרוניים משולבים
 • מערכות תוכנה, תכנות מתקדם ותכנות מדעי
 • בקרה
 • שפות תכנות, שפות פורמליות וטבעיות

בתום לימודיהם יקבלו בוגרי המסלול תואר "מוסמך למדעים (.B.Sc) בהנדסת מחשבים".

 

לימודים לקראת תואר ראשון נוסף הכולל תעודת הוראה -

במקביל ללימודים לקראת תואר ראשון בפקולטה, קיימת אפשרות ללימודי תואר ראשון נוסף (הכולל תעודת הוראה) במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים. לימודי התואר הראשון הנוסף הם באחת משבע מגמות ההתמחות הבאות: הוראת מתמטיקה, הוראת פיסיקה, הוראת כימיה, הוראת ביולוגיה, הוראת מדעי המחשב, הוראת טכנולוגיה-מכונות, הוראת אלקטרוניקה-חשמל. פרטים נוספים במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים.

 

פרטים נוספים אודות תוכניות הלימוד, חובותיו האקדמיות של כל מסלול ותוכנית לימודים מומלצת, ניתן למצוא באתר לימודי הסמכה.

Back