מעונות

בקריית הטכניון ישנם כ- 3100 מקומות דיור המיועדים לסטודנטים תואר ראשון, וכוללים חדרים לרווקים ודירות לזוגות נשואים ולמשפחות. חלק מהחדרים מיועדים לשני סטודנטים בחדר, וחלקם לסטודנט בודד בחדר. לכל דירה, או קבוצת חדרים, מטבח ושירותים.

בשטח המעונות מופעלים מספר מועדונים, מרכזי לימוד ומחשבים, חדר ידיעת הארץ, חדר צילום, חדר מוזיקה, מזנון ומינימרקט. כמו כן עומדים לרשות הדיירים חדרי מכונות כביסה ומכונות ייבוש. ניתן גם לקבל טלפונים לחדרים. צוות תחזוקה מנוסה ומיומן עומד לרשות הדיירים.

סטודנטים חדשים יכולים להגיש בקשה למעונות דרך אתר האינטרנט
 

הגשת בקשה באתר האינטרנט מאפשרת קבלת תשובה מיידית. לסטודנטים הנרשמים ומתקבלים במועד מוקדם, סיכוי טוב יותר לקבל מעונות. במידה ונרשמתם לטכניון דרך אתר האינטרנט, תוכלו להגיש מועמדות למעונות בעת הרישום. במידה ונרשמתם לטכניון באמצעות ערכת הרישום הידנית, תוכלו לגיש מועמדות למעונות לאחר קליטת הרישום באתר האינטרנט.

תשובות תינתנה עם הודעת הקבלה לטכניון.

לפרטים נוספים אנא פנו לאתר המעונות: www.admin.technion.ac.il/meonot

 

Back