לימודים לתואר דוקטור למדעים
מועמד העומד בדרישות הפורמליות של ביה"ס ללימודי מוסמכים לקבלה ללימודי תואר שלישי, או העומד לסיים את לימודיו לתואר שני ומעונין לברר אפשרות קבלתו ללימודי תואר שלישי, יפנה בעניין זה (בכל עת) לועדה ללימודי מוסמכים תוך ציון תחומי התמחות שבהם בכוונתו להמשיך את השתלמותו. על המועמד למצוא חבר סגל של הפקולטה בזמן מלא המוכן לשמש לו מנחה או מנחה פוטנציאלי. הנחייה ע"י חברי סגל מפקולטות אחרות תאושר רק במקרים חריגים.
 
סטודנט לתואר שני אשר טרם הגיש את עבודתו לביה"ס, יוכל להרשם ללימודי התואר השלישי לסמסטר עוקב אולם, קבלתו ללימודים תהיה מותנית בהגשת עבודתו לביה"ס עם תום הסמסטר שבמהלכו נרשם. סטודנט שיעמוד בתנאי זה יתקבל במעמד של "משלים" למשך סמסטר ויעמוד בתנאים הנוספים הנדרשים מסטודנט במעמד זה. הועדה מדגישה שבתקופת היות הסטודנט במעמד "משלים" הוא אמור לגבש את כווני המחקר לתואר שלישי ולא לעסוק בהשלמת המגיסטר.
 
סטודנט לתואר שני אשר אושרה עקרונית מועמדותו לתואר שלישי (שלא במסלול ישיר לדוקטורט), חייב לסיים לימודיו לתואר שני והועדה ללימודי מוסמכים תמליץ על קבלתו. אישור סופי של מועמדות לתואר שלישי יינתן רק לאחר מציאת מנחה לדוקטורט וקבלת אישור הועדה ללימודי מוסמכים.
 
הנחייה ע"י נספחים לא תאושר בד"כ. במקרים חריגים תביא ועדת לימודי מוסמכים את המקרה, עם נימוקים, לאישור מועצת הפקולטה.
 
Back