היעדרות מלגאים מהטכניון
 
היעדרות מלגאים מהטכניון-
חופשה / היעדרות של מלגאים מהטכניון בארץ ובחו"ל, מחייבת קבלת אישור מראש ממספר גורמים בהתאם לאופי ההיעדרות. להסבר מפורט יש לפנות לאתר ביה"ס למוסמכים.
יש למלא טופס "אישור נסיעה לחו"ל" ולהביאו לאחר שהמנחה ומרכז לימודי הסמכה (לגבי מתרגלים) חותמים עליו למזכירות המוסמכים.
 
מענק נסיעה לצורך השתלמות בחו"ל מביה"ס למוסמכים-
במידה ואתם מלגאים קיימת האפשרות לקבל מביה"ס למוסמכים מענק נסיעה לשם השתלמויות בחו"ל. פרטים בנושא ניתן לראות באתר ביה"ס. יש למלא את "בקשה לאישור היעדרות מהטכניון" לצרף את האישורים הנחוצים ולהעביר למזכירות מוסמכים.
תלמידים שקיבלו מענק נסיעה כחלק מפרס או מלגת הצטיינות לא יקבלו בד"כ בנוסף את מענק ההשתתפות של בית הספר.  למימוש המענק מהפרס או מלגת ההצטיינות יש למלא את "טופס בקשה למימוש פרס כספי לכנס מדעי בחו"ל" יש לצרף את המסמכים הנדרשים ולהעביר למזכירות מוסמכים.
 
מימון לנסיעה מכספי מענקי מחקר של המנחה-
להלן המסמכים שעליכם להעביר לרותי – מזכירת הדיקן:
  1. בקשה לאישור היעדרות מהטכניון חתום ע"י דיקן ביה"ס למוסמכים (במידה והינכם מלגאים).
  2. בקשה לאישור נסיעה לחוץ-לארץ בתפקיד (מימון מתקציב מחקר). יש לדאוג שהמנחה יהיה חתום ליד הסכום ומס' התקציב.
  3. מכתב המלצה מהמנחה.
  4. תקציר.
  5. אישור על קבלת המאמר לכנס.
  6. פרטים על הכנס – מקום בו יערך, תאריכים והשם (ניתן להביא גם מהאינטרנט).

השתתפות הפקולטה במימון רישום לכנס

הפקולטה עוזרת במימון רישום לכנס פעם בשנה, שנת תקציב מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר.

ההשתתפות המקסימאלית הינה בגובה של 150 דולר.

במידה והכנס הינו בחו"ל אזי יש למלא טופס השתתפות בכנס ולהעבירו לרותי, מזכירת הדיקן, יחד עם שאר המסמכים הרשומים מעלה, במידה והכנס הינו בארץ יש להגיש את הטופס הנ"ל לניסנה- הנה"ח בטל' 5747

 

Back