תוכניות לימוד

המערכת המומלצת בנויה כך שניתן יהיה לגמור את התואר בהצלחה ובזמן. מומלץ מאוד להיצמד אליה, בעיקר במהלך השנה הראשונה ללימודים. אנא אל תעמיסו על עצמכם יתר על המידה. התרכזו בלימודים ונסו לצמצם מטלות חיצוניות (כגון עבודה). בהצלחה!

הפקולטה להנדסת חשמל מקיימת תוכניות לימודים לתואר ראשון (מהנדס) בהנדסת חשמל, בהנדסת מחשבים ותכנה, בהנדסת חשמל-פיסיקה (תואר משולב) ובהנדסת מחשבים. . כמו כן קיימות שתי תכניות נוספות: תואר נוסף חשמל-מתמטיקה ותואר נוסף חשמל-כלכלה. סטודנטים מצטיינים יכולים להצטרף ל"תכנית למצטיינים בדגש מחקרי".

קורסים ומסלולי לימוד

פרוט מלא של מסלולי הלימוד, וכן חובותיו האקדמיות של כל מסלול, מפורטים בידיעון:

תוכנית לימוד - לימודי הסמכה הפקולטה להנדסת חשמל (קובץ pdf)

 

על מנת להקל את תהליך בחירת הקורסים, נבנו עבורכם תרשימי תלות, המתארים עבור כל קורס את קורסי הקדם הדרושים עבורו, וכן את הקורסים עבורם הוא מהווה קדם:

תרשים תלות מסלול הנדסת חשמל

תרשים תלות מסלול הנדסת חשמל-פיסיקה התחלה בסמסטר חורף

תרשים תלות מסלול הנדסת מחשבים ותוכנה

תרשים תלות הנדסת מחשבים 

את רשימת הקורסים הפקולטיים המלאה, כולל פרוט הסילבוסים, ניתן למצוא באתר

 

מקצועות בחירה מפקולטות אחרות המוכרים כבחירה חוץ פקולטית

לסטודנטים ממסלול חשמל, מחשבים ותוכנה ומחשבים מותר ללמוד עד 9 נקודות מפקולטה אחרת במסגרת בחירה פקולטית. הנקודות העודפות תוכרנה כבחירה חופשית. סטודנטים הלומדים במסלול חשמל-פיזיקה רשאים ללמוד רק את המקצועות החוץ פקולטיים המופיעים בקבוצות ההתמחות במסלול זה ואלה ייחשבו להם כמקצועות פקולטיים. כל מקצוע חוץ פקולטי שהינו חובה באחד ממסלולי הלימוד של הפקולטה (פרט למסלול חשמל-פיסיקה), יאושר כמקצוע בחירה פקולטי במסגרת 9 הנקודות מפקולטה אחרת. כל מקצוע חוץ פקולטי המופיע בקבוצת התמחות אינו נחשב במסגרת 9 הנקודות מפקולטה אחרת, אלא ייחשב כמקצוע בחירה פקולטי (גם אם הסטודנט לא למד את שאר המקצועות בקבוצת ההתמחות בה מופיע המקצוע).

רשימת מקצועות בחירה מפקולטות אחרות שמעמדם נקבע כבחירה חוץ פקולטית: קובץ pdf

 

קבוצות התמחות

מקצועות בחירה מומלצים מוינו לקבוצות התמחות שונות ומגוונות בכל אחד ממסלולי הלימוד בפקולטה. כל סטודנט חייב להשלים מספר קבוצות התמחות: מסלול הנדסת חשמל - לפחות 3 קבוצות התמחות, מסלול הנדסת מחשבים ותוכנה - לפחות 2 קבוצות התמחות, מסלול חשמל-פיסיקה - לפחות 2 קבוצות התמחות, מסלול הנדסת מחשבים - לפחות  2 קבוצות התמחות.

השלמת קבוצה משמעה לימוד המקצועות המחייבים בקבוצה, וכן לימוד מספר מינימלי (משתנה) של קורסים בקבוצה. ראו פרוט אודות הדרישות המדויקות של כל קבוצת התמחות בידיעון (קובץ pdf).

תהליך בחירה קבוצות התתמחות אינו פשוט. אם אתם לא יודעים מה לבחור, וזקוקים למידע נוסף, אתם מוזמנים לפנות ליועצים בכל אחד ואחד מהמסלולים:

התחום שם היועץ חדר שעות קבלה
גלים ואלקטרואופטיקה  פרופ/מ א. רוזנטל  760

 

ב' 18:30-17:30
  לפי תאום מראש: amir.r@ee.technion.ac.il

מסלולי הנדסת מחשבים ותוכנה והנדסת מחשבים

שרשרת מחשבים

פרופ/מ ש. קוטינסקי
408/6 פ'

א' 10:30 - 12:30
 

פרופ/מ מרק זילברשטיין
408 פ'

ב' 14:30 - 16:30

  mark@ee.technion.ac.il       

תורת התקשורת  פרופ' י. שטינברג  655

ג' 16:30 - 17:30

ד' 16:30 - 17:30

רשתות תקשורת מחשבים  פרופ/ח  י. קסלסי  903

ד' 13:00- 15:00

 לפי תאום מראש : isaac@ee.technion.ac.il

 

 

מיקרואלקטרוניקה

 

פרופ' דני ריטר
210 ו' ב' 15:30 - 17:30

מעגלים אלקטרוניים ומערכות vlsi

 

 פרופ' ר. גינוסר  904  ב' 16:00 - 17:00
אותות ומערכות ביולוגיים
פרופ/ח  משה פורת
705

א' 17:30 - 18:30

 

בקרה
פרופ' רמי אתר
657
ד' 15:00 - 16:00
ה'  15:00 - 16:00
עיבוד אותות ותמונות
פרופ/מ גיא גלבוע
955

ב' 00 :11 - 13:00


אנרגיה ומערכות הספק

 

פרופ/מ י. לברון 5923

א' 14:30-13:30

לפי תיאום מראש : yoashl@ee

למידה ממוחשבת

 

םרום/מ י. קרמר 457פ'

ה' 12:30-11:30

לפי תיאום מראש:koby@ee

 

 

מעבדות

במסגרת לימודי הסמכה נדרשים הסטודנטים מכל המסלולים לעבור מספר קורסי מעבדות (יסוד ו/או התמחות) בהתאם למסלולי הלימוד:

סטודנטים במסלול הנדסת חשמל או במסלול משולב חשמל-פיסיקה:

צלם: יורם אור-חן044160 מעבדה בהנדסת חשמל 1 - מקצוע חובה
מעבדת יסוד המורכבת מ-5 ניסויי חובה, בני 8 שעות כל אחד

מעבדה בהנדסת חשמל 2 - מקצוע בחירה
מעבדת התמחות המורכבת מ-4 ניסויי בחירה, בני 8 שעות כל אחד

044166 מעבדה בהנדסת חשמל 3 - מקצוע בחירה
מעבדת התמחות המורכבת מ-3 ניסויי בחירה, בני 8 שעות כל אחד

סטודנטים במסלול הנדסת מחשבים או מחשבים ותוכנה:

044151 מעבדה בהנדסת חשמל 1ח' - מקצוע חובה
מעבדת יסוד המורכבת מ-3 ניסוים של מעבדות יסוד ו-2 ניסוים של מעבדות התמחות , בני 8 שעות כל אחד

044165 מעבדה בהנדסת חשמל 2 - מקצוע בחירה
מעבדת התמחות המורכבת מ-4 ניסויי בחירה, בני 8 שעות כל אחד

044166 מעבדה בהנדסת חשמל 3 - מקצוע בחירה
מעבדת התמחות המורכבת מ-3 ניסויי בחירה, בני 8 שעות כל אחד

קדמים נדרשים לניסויים במקצועות מעבדה 2 ומעבדה 3:

 

רשימה מלאה של מעבדות הפקולטה (וקישור לאתרי המעבדות) ניתן למצוא באתר זה תחת מעבדות ומרכזים. באתרי המעבדות השונות ניתן למצוא רשימות של פרויקטים אשר ניתן לבצע בכל אחת מן המעבדות.
כמו כן, אתר המעבדות הינו האתר המרכז עבור סטודנטים לתואר ראשון את נושא המעבדות והפרויקטים. באתר זה ניתן למצוא: דרישות קדם למעבדות, פרוט הניסויים, הנחיות ונהלים לבצוע פרויקטים ועוד. 

  

הקפדה על זמני רישום לתוכנית הלימודים

על מנת להבטיח מהלך לימודים שוטף וללא תקלות מיותרות אנא תכננו את לימודיכם בזמן ושימו לב למועדי הרישום. מועדי הרישום ומועדי שינויים מפורסמים על ידי לימודי הסמכה.

 

מצטיינים

סטודנט מצטיין פקולטי, באישור היועץ לסטודנטים מצטיינים, רשאי:

  • ללמוד מקצוע פקולטי בלימוד עצמי (מקצוע אחד לשנה) - כלומר, לגשת רק למבחן הסופי, וזאת באישור מורה המקצוע. על הסטודנט להרשם למקצוע כזה כמו לכל מקצוע אחר.

  • לקחת קורס "נושאים מתקדמים למצטיינים" (044184).

  • ללמוד עד 3 מקצועות מלימודי מוסמכים (כחלק מדרישות הסמכה) באישור מורה המקצוע.

  • תחת תנאים מסוימים (המופיעים בידיעון) יכול סטודנט מצטיין לקחת את קבוצת ההתמחות למצטיינים, באישור חבר סגל שיסכים להנחותו. בנוסף, על הסטודנט להשלים שתי קבוצות התמחות רגילות.

 

נושאים לפרויקטי מצטיינים בהנחיית חברי סגל 

פרטים נוספים ניתן למצוא בידיעון (קובץ pdf)

תקנות ההצטיינות כפי שהן מוגדרות בבית הספר ללימודי הסמכה: הצטיינות בלימודים, הצטיינות בתואר .

 

 

יועצים: 

יועץ לסטודנטים בשנה הראשונה:

פרופ/מ שחר קוטינסקי : חדר 408/6 פ' יום א' 12:30- 10:30 

יועץ לסטודנטים מצטיינים:

פרופ"מ יובל קסוטו : חדר 917  יום א' 09:30- 11:30 ycassuto@ee.technion.ac.il

 יועץ לסטודנטים במסלול חשמל-פיסיקה:

פרופ' משה הורוביץ : חדר 658  יום א' 11:30 - 12:30  ה' 12:30 - 13:30

 יועץ לחילופי סטודנטים:

פרופ משה פורת : חדר 705 יום א' 17:30 - 18:30 

 

 יועצים לסטודנטים בדיון להפסקת לימודים ובמצב "על תנאי":

פרופ/מ רונן טלמון - לתאם פגישה דרך המזכירות
פרופ/מ ליאור קורנבלום - לתאם פגישה דרך המזכירות
פרופ/מ אלכס חייט - לתאם פגישה דרך המזכירות 

 

Back