מקצועות

מיין לפי מספר 0-9   |   מיין לפי שם א-ת

English
מספר שם סיל' עברית סיל' אנגלית קורס נוכחי קורס קודם
046001 הנדסת מערכות תכנה מבוזרות
046002 תכן וניתוח אלגוריתמים
046003 קורס מתקדם בנושא מיוחד 1
046004 קורס מתקדם בנושא מיוחד 2
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046006 קורס מתקדם בנושא מיוחד 3
046012 מבוא לרכיבים וחומרים אורגניים
046021 רשתות תורים
046041 רשתות עצביות ביולוגיות
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046129 פיסיקה של מצב מוצק
046187 תכן מעגלים אנלוגיים
046188 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים
046189 תכן מסננים אקטיביים
046194 למידה ותכנון במערכות דינמיות
046195 מערכות לומדות
046196 בקרה לא לינארית
046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה
046200 עבוד ונתוח תמונות
046201 מבוא לעבוד אותות אקראיים
046204 תקשורת אנלוגית
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046206 מבוא לתקשורת ספרתית
046208 טכניקות תקשורת מודרניות
046209 מבנה מערכות הפעלה
046210 מעבדה במערכות הפעלה
046216 מיקרוגלים
046225 עקרונות פיסיקליים של התקני מל"מ
046232 פרקים בננואלקטרוניקה
046233 מעבדה בננוטכנולוגיה
046235 התקני הספק משולבים
046237 מעגלים משולבים
046239 מעבדה בננו-אלקטרוניקה
046241 מכניקה קוונטית
046242 פסיקה סטטיסטית, תנודות ורעש
046244 תופעות גלים
046249 מערכות אלקטרואופטיות
046250 אלקטרואופטיקה 2
046256 אנטנות וקרינה
046266 שיטות הידור
046267 מבנה מחשבים
046270 מבוא לקריפטוגרפיה
046271 תכנות ותכן מונחה עצמים
046272 עקרונות של מערכות מבוזרות אמינות
046273 תכנות פונקציונאלי מבוזר
046274 נושאים נבחרים בהנדסת מחושבים
046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים
046332 מערכות ראייה ושמיעה
046336 מעבדי רשת מהירים
046342 מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים
046345 גרפיקה ממוחשבת
046733 תורת האינפורמציה
046745 עבוד ספרתי של אותות
046746 אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים לגילוי
046831 מבוא לדימות רפואי
046851 לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים משולבים
046853 ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו מעבדים
046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות
046868 יסודות תהליכים אקראיים
046880 תכן בעזרת מחשב של VLSI
046903 מעגלים משולבים ב-CMOS בתדר רדיו (RF)
046925 כלים לניתוח מערכות מחשבים
046952 אלגוריתמים מבוזרים ושימושיהם ברשתות תקשורת
046968 מיקרועיבוד ומיקרומערכות אלקטרומכניות
046993 רשתות מהירות
048703 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 1
048704 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 2
048711 מעבדה באלקטרואופטיקה 1
048712 מעבדה באלקטרואופטיקה 2
048715 נושאים מתקדמים בבקרה 1
048716 נושאים מתקדמים בבקרה 2
048730 סנון לא לינארי
048732 נושאים מתקדמים בתורת הגלים 1
048733 תורת האינפורמציה
048734 פרקים נבחרים במכונות השראה
048735 רכיבים אלקטרומכנים של מערכת ויסות
048736 יציבות של מערכות דטרמיניסטיות
048743 מעבדה במיקרואלקטרוניקה 1
048745 עיבוד ספרתי של אותות
048747 מעבדה באותות ומערכות ביולוגיים
048748 נתוח ותכן של רשתות בעזרת מחשב
048750 נושאים נבחרים בתכנון מחשבים 1
048751 שימושים הנדסיים של תורת הגרפים
048756 בקרה אופטימלית
048757 ישומים הנדסיים של תורת השדות
048760 תופעות רחש בתקשורת
048761 טכניקה של מקורות אנרגיה חדשים 1
048762 טכניקה של מקורות אנרגיה חדשים 2
048771 פרקים בתקשורת ספרתית 1
048772 משטחי ביניים והתקני צימוד מטען
048777 פרקים נבחרים במערכות אנרגיה
048779 מיחשוב אופטי
048784 התקני מיקרוגל פסיביים
048790 תכונות אופטיות של מוליכים למחצה
048791 פרקים במערכות מכ"מ
048794 נושאים מתקדמים בתורת הצפינה 1
048805 סמינריון באותות ומערכות ביולוגיים
048807 אלקטרומכניקה
048808 מערכות אלקטרומכניות
048809 תורת האנטנות 1
048810 תורת האנטנות 2
048811 רעש בהתקנים אלקטרוניים
048813 אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 1
048815 נושאים מתקדמים בתורת הגלים 2
048816 מעבדה לעיבוד אותות
048817 נושאים בתכן מסננים אקטיביים וספרתים
048819 אלקטרודינמיקה טכנית מתקדמת 2
048820 אנליזה של אותות פיזיולוגיים
048823 שיטות אנליטיות בתורת הגלים 1
048824 שיטות אנליטיות בתורת הגלים 2
048825 שערוך לינארי וזיהוי במערכות דינמיות
048826 בקרת מערכות הספק
048827 דינמיקה של מכונות חשמל
048831 נושאים נבחרים בעבוד אותות 1
048833 יסודות הבקרה הלינארית
048834 זיהוי מערכות ובקרה אדפטיבית
048837 סמינר בסיבוך של חישוביות
048840 הנדסת חשמל רלטיביסטית
048845 אלגוריתמים מבוזרים ברשתות מחשבים 1
048846 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 1
048848 נושאים נבחרים באלקטרואופטיקה 1
048850 מערכות אריתמטיות במחשבים
048852 מעבדה בהמרת אנרגיה
048853 תכנון ארכיטקטורה של מערכות VLSI
048854 התקנים לתקשורת וחישה אופטית
048857 תכן מערכות בקרה מרובות כניסות ויציאות
048858 תיב"ם
048859 נושאים נבחרים בתיב"ם
048860 עיבוד תמונות
048863 נושאים בהנדסה תכנה
048864 נושאים נבחרים בתכן מחשבים 2
048865 נושאים נבחרים בעבוד אותות 2
048866 רשתות תקשורת בין מחשבים 2
048867 נושאים מתקדמים באלקטרו-אופטיקה 2
048868 תהליכים אקראיים בתקשורת ובקרה
048869 עיבוד ספרתי של אותות מוסיקליים
048870 פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 1
048871 פיתוח נושאים בהנדסת חשמל 2
048873 ראיה ממוחשבת
048874 ארכיטקטורות מחשבים מקביליים
048875 רשתות גישה אקראית
048876 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 3
048877 מעבדה לתכנה וחמרה
048878 ארכיטקטורות VLSI
048879 סמינר בארכיטקטורות VLSI
048880 תכן בעזרת מחשבים של VLSI
048881 אלגוריתמים מבוזרים במערכות לקויות
048882 אלגוריתמים מבוזרים ברשתות מחשבים 2
048883 הדמיה ושחזור
048888 הדמיה ושחזור
048902 אותות ומערכות ביולוגיים
048903 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 1
048904 בקרה מסתגלת (אדפטיבית)
048905 אופטיקה לא לינארית ושימושית
048906 מודלים אנליטיים של מערכות מחשבים
048908 נושאים מתקדמים במיקרואלקטרוניקה 2
048909 מוליכים למחצה צרי פער
048910 מודלים של התקני מוס לתכנון בעזרת מחשב
048911 עיבוד אותות אקראיים בזמן בדיד
048912 תכן מודרני של מערכות בקרה
048913 בקרת תהליכים אקראיים ומערכות תקשורת
048914 פרקים נבחרים בטכנולוגיה וי.ל.ס.י 1
048915 מעבדה במיקרואלקטרוניקה 2
048916 מעבדת הנדסה למוסיקת מחשב
048917 שיטות מקורבות לניתוח מערכות מחשבים
048918 אלגוריתמים לעריכת ובדיקת מעגלים.
048919 פרקים בתקשורת ספרתית - 2
048921 נושאים נבחרים בראייה, מבנה תמונות וראייה ממוחשבת
048922 מעבדה בראייה , מבנה תמונות וראייה ממוחשבת
048923 סמינר במיקרואלקטרוניקה
048924 פרקים נבחרים בטכנולוגיה של התקני VLSI 2
048925 כלים לפיתוח מודלים של מערכות מחשב
048926 נושאים נבחרים בעבוד תמונות
048927 מבוא לרובוטיקה
048928 נושאים נבחרים בשערוך ומערכות מסתגלות (אדפטיביות)
048929 עיבוד אותות מסתגל (אדפטיבי)
048930 נושאים נבחרים באלקטרואופטיקה
048932 מערכות אינפרה-אדום
048933 מעבדה לתקשורת
048934 תקשורת מקודדת
048935 מבוא לחישוב מקבילי
048936 חשוב מבוזר באמצעות משתני תקשורת
048937 בקרה של מערכות בתנאי אי-ודאות
048938 רכיבים אופטואלקטרוניים מהירים
048939 נושאים נבחרים בעבוד אותות 3
048940 נושאים נבחרים בעבוד אותות 4
048941 מבוא לרשתות עצביות
048942 נושאים מתקדמים בתקשורת ואינפורמציה 3
048943 אותות אקראיים ומערכות בזמן בדיד
048944 תנודות רחבות משיווי משקל ושמושיהן
048945 שיטות הידור לארכיטקטורות חדשניות
048946 תכנות חזותי
048947 תורת הארגודיות ומדדי אינפורמציה
048948 צופני קונבולוציה וטרליס
048949 פרקים בתקשורת ספרתית 3
048950 עבוד צורות ברשתות עצביות
048951 מבוא לתורת התקשורת האופטית
048952 אלגוריתמים מבוזרים ושימושיהם ברשתות תקשורת
048953 חישוב ותכנות בסביבות מקביליות
048955 קידוד ספרתי של אותות דיבור ותמונות
048957 תופעות קוונטיות במל"מ
048958 התקני מוליכים למחצה עם צמתים מעורבים
048959 נושאים נבחרים ברשתות עצביות
048960 איפיון חמרים והתקנים של מל"מ
048961 נושאים נבחרים במיחשוב 1
048962 נושאים ברשתות תקשורת בין מחשבים 4
048963 מערכות תקשורת פורסות ספקטרום
048964 הצגות משולבות ויישומיהן 1
048965 אלקטרוניקת הספק מתקדמת
048966 מעבדה במיקרואלקטרוניקה
048967 מעבדה לרשתות מחשבים
048968 מיקרו עיבוד ומיקרו מערכות אלקטרומכניות
048970 פגיעת גלים אלקטרומגנטייםן במטרות נעות
048971 ניתוח אסימפטוטי של רשתות מחשבים
048972 נושאים נבחרים בראייה מבנה תמונות וראייה ממוחשבת 2
048973 מערכות דגומות - זמן בדיד וזמן רציף
048974 נושאים נבחרים בבקרה אופטימלית 2
048975 שיטות כלליות לסינון אותות אנלוגיים וספרתיים
048976 מעבדה במערכות מקביליות
048977 צימוד מקורות אור וגלים באלקטרואופטיקה
048978 מקורות קרינה מבוססים על אלומות אלקטרוניים
048979 נושאים נבחרים בהסתברות ותהליכים אקראיים
048980 תכנון וניהול רשתות תקשורת לא שיתופיות
048981 עיבוד אותות אלקטרו-אופטי והולוגרפיה
048990 סמינריון מסכם 1
048991 סמינריון מסכם 2
048993 שיטות אופטימיזציה בקומפיילרים
048994 ראיית וזהוי ארועים בעזרת מחשב
048995 זיהוי תבניות
048996 גלים במבנים מחזוריים
048997 מבוא לבינה מלאכותית
048998 מערכות אלקטרואופטיות מתקדמות
048999 תופעות גלים במערכות לא-לינאריות
049001 טכניקות מודרניות לאיפנון ספרתי
049002 הצגות משולבות ויישומיהן 2
049003 נושאים נבחרים בגרפיקה ממוחשבת
049004 לימוד מערכות סטוכסטיות
049005 מעבדה בנושאי בקרה
049006 מעבדה לגלים אלקטרומגנטיים
049007 תופעות מרחביות -זמניות בתווכים אופטיים לא-לינאריים
049008 גידול אפיטקסיאלי של גבישים
049009 נושאים מתקדמים בבקרה 3
049010 קריפטוגרפיה: תיאוריה ויישום
049011 תורת הידע ויישומיה - נושאים נבחרים במיחשוב 2
049012 רכיבים אופטואלקטרוניים אורגנים
049013 עקרונות פעולה וטכנולוגיה של טרנזיסטורים מהירים
049014 נושאים מתקדמים בהסתברות ותהליכים אקראיים 2
049016 תכן ומודלים של מיקרומערכות אלקטרומכניות (MEMS)
049017 נושאים מתקדמים במיחשוב 3
049018
049019 שיטות אסימפטוטיות ברשתות סטוכסטיות
049020 פענוח רך של קודים לינאריים
049021 רשתות תורים
049022 נושאים מתקדמים באלקטרואופטיקה 3
049023 תקשורת סלולרית אלחוטית
049024 התפשטות הבזקי אור בסיבים ובתווכים בעלי פיזור גבוה
049026
049027 תורת אינפורמציה למערכות מרובות משתמשים
049028 עיבוד תמונות מורפולוגי
049029
049030 נושאים במערכות אחסון
049031
049032 נושאים מתקדמים בתקשורת ואנפורמציה 4
049033 שיטות דגימה מוכללות
049034 מערכות דימות לראייה ממוחשבת
049035 עיבוד אותות דיבור בסביבה רועשת
049036 נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 1
049037 נושאים מתקדמים בוי.ל.ס.י 2
049039 גבישים פוטוניים ויישומיהם
049040 קודי גרף ואלגוריתמי פענוח איטרטיביים
049041 רשתות עצביות ביולוגיות: עיבוד מידע, חישוביות ולמידה
049042 מעגלים פוטונים מתקדמים
049043 דחיסת מידע ללא עיוות
049044 דחיסת מידע עם עיוותים
049045 ארכיטקטורות נתבים
049046 חיפוש וכריית מידע מהאינטרנט
049047 מבוא לאלקטרוניקה מולקולרית
049048 הסעת מטענים ואנרגיה בחומרים שאינם גבישיים
049049 גישות מידול ושיטות חישוביות בתורת הגלים