מלגות ופרסים

הטכניון מעניק מדי שנה מספר רב מאוד של מלגות, חלקן במסגרת כלל הטכניון וחלקן במסגרת פקולטית.

מלגות דיקן הסטודנטים: 
דיקן הסטודנטים מעניק מדי שנה מלגות משני סוגים, מלגות סיוע, הניתנות על פי קריטריונים כלכליים, ומלגות אחרות הניתנות על פי קריטריונים של פעילות חברתית וקהילתית. פרטים נוספים אודות מלגות אלו ניתן למצוא באתר דיקן צלם: יורם אור-חןהסטודנטים.

פר"ח:
סטודנטים הפעילים במסגרת פר"ח (פרויקט חונכות) מקבלים בתמורה לפעילותם מלגה המכסה 45% משכר הלימוד (ללא תלות במצבם הכלכלי). במסגרת הפרויקט מקדישים החונכים כארבע שעות שבועיות לפגישה עם תלמידי בית-ספר. ההרשמה לתוכנית נעשית באמצעות אתר פר"ח.

מלגת "מצטייני סכם":
מלגה זו מיועדת לנרשמים לטכניון בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד. הזכאות למילגה זו נקבעת ע"י מרכז רישום וקבלה. באתר מרכז הרישום והקבלה ניתן למצוא מחשבון המאפשר לחשב את מידת הזכאות.

מלגות לזוכי תחרויות בינלאומיות:
מלגה זו מיועדת לבני נוער מצטיינים, אשר זכו בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, כגון אולימפיאדה למתמטיקה, אליפות אסיה לפיסיקה וכיו"ב. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר מרכז הרישום והקבלה.

פרסי הפקולטה להנדסת חשמל:
הפקולטה להנדסת חשמל מעניקה למצטייניה מספר פרסי הצטיינות, להלן רשימה חלקית. אנו מבקשים לא להגיש בקשות בנושא זה - ועדות הפרסים פועלות על סמך נתונים המתקבלים מהמזכירות בלבד. 

שם הפרס מהות
הקרן ע"ש אריאל פינצי ז"ל לסטודנטים מצטיינים בפקולטה
קרן הצטיינות Freescale Semiconductor Israel לסטודנטים מצטיינים בפקולטה
הקרן ע"ש פיליפ מ. מרלין ז"ל סטודנט מצטיין במסלול להנדסת מחשבים או הנדסת מחשבים ותוכנה
הקרן ע"ש אליאז פרלמוטר ז"ל סטודנט מצטיין אחד או שניים פעם בשנתיים לסרוגין עם תעשיה וניהול
הקרן ע"ש יהורז כשר ז"ל תחרות פרויקט מצטיין פקולטי
הקרן ע"ש תומס שוורץ ז"ל פרוייקט מצטיין במעבדה לראייה ומדעי התמונה לסרוגין עם המעבדה לעיבוד אותות ותמונות
הקרן ע"ש עוז מוזס ז"ל לסטודנטים המבצעים פרויקטים במעבדה ל- VLSI לסרוגין עם המעבדה למערכות ספרתיות מהירות
הקרן ע"ש דוד וטובה פרויד ורות ברנדל לבית פרויד ז"ל עוזרי הוראה (הלומדים בפקולטה להנדסת חשמל בלבד) המצטיינים בתרומה למעבדות
מלגות סיוע לסטודנטים בפקולטה להנדסת חשמל מטעם חברת RAD - זהר זיסאפל ויהודה זיסאפל לסטודנטים עפ"י מצב סוציואקונומי
הקרן ע"ש משפחת ווילק לסטודנטים מבצעי פרוייקטים מצטיינים במעבדה לעבוד אותות ותמונות
הקרן ע"ש פרופ' קורט וייזר ז"ל לבוגר מכינה עפ"י מצב סוציואקונומי
פרסים לפרוייקטים מצטיינים ממקורות הפקולטה

במעבדות התמחות שלא מתקיימת בהן תחרות פרסים כשיגרה מדי שנה

 

Back