טפסים

שימו לב! הטיפול בטפסים איננו ממוחשב. יש למלא את הטופס ולהגישו במזכירות הפקולטה.

בקשת סטודנט - מנגנון שבא לענות על המקרים החריגים שאי אפשר היה לצפות אותם בעת כתיבת התקנות או שהם כה מיוחדים שלא ניתן היה לכלול אותם. זהו לא מנגנון "עוקף תקנון" ואנחנו משתדלים לעזור למי שבאמת זקוק לעזרה. בכל מקרה, הפקולטה רק ממליצה על פתרון אולם ההחלטה הסופית היא של דיקן לימודי הסמכה. קובץ pdf

ערעור על ציון - קובץ pdf

בקשה להעברת ציוני מעקב - במקרים של חזרה על קורס ניתן לבקש העברה של ציוני תרגילים, מעבדות או פרויקטים. קובץ pdf

Back