14-06-2017 12:30  מפגשי פקולטי

מפגש פקולטי - הסגל הבכיר יציגו את תחומי המחקרLocation: 1003
Speaker: פרופסור ענת לוין ופרופסור אמיר רוזנטל
Affiliation: Back